Journalistlinjen

Vil du være journalist? Tag på højskole!
Eller vil du bare være bedre til at udtrykke dig skarpere, kommunikere tydeligere og få dit budskab ud?

Journalistlinjen hjælper dig i gang med faget. Du bliver sikker i dit uddannelsesvalg, og ikke mindst 100 procent klar til optagelsesprøverne på journalistuddannelserne i Århus og Odense.

I samarbejde med en uddannet journalist får du træning i de vigtigste discipliner. Du finder dine styrker, arbejder med dine svagheder – og der er god tid til at fokusere på netop det, du har brug for at forbedre.

Journalistlinjen

Journalistlinjen på Rønde Højskole

 

 

Bliv afklaret. Du får lov at smage på de forskellige discipliner under realistiske arbejdsformer og deadlines. Du stifter bekendtskab med forskellige måder at arbejde på og opdager, hvor utrolig mange muligheder, faget byder på. Forhåbentlig finder du ud af, at det er et sjovt og alsidigt job – men også, hvor i det store mediebillede, du kan se dig selv. Trives du bedst, når det går hurtigt? Elsker du at fordybe dig? Find ud af, hvor du passer ind.

Om optagelse på Journalistuddannelserne

Over 1000 søger hvert år ind på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus og Center for Journalistik i Odense, men kun 300 studerende optages på uddannelserne. Cirka en tredjedel af de optagne har taget et forberedende kursus. Vil du forbedre dine chancer for at blive en af dem? Så er journalistik på Rønde Højskole en oplagt mulighed.

Klar til optagelsesprøve

Vælger du at gå til optagelsesprøve, sørger vi for, at du er velforberedt og har øvet dig i de ting, du bliver testet i. Det er ikke nogen magisk formular – men i stedet resultater opnået gennem hårdt arbejde og grundig feedback. Vores mål er, at du i prøvesituationen føler dig tryg, har overskud og ved, hvor du er stærkest. Samtidig kan du nyde godt at fællesskabet og opbakningen fra de andre fra højskolen, der sidder i samme situation.
Du får hjælp til ansøgning og studievalg – og kommer du videre til en samtale, tilbyder vi coaching, så du er helt klar.

En dygtigere formidler

Der også plads til dig, hvis du ikke drømmer om at blive journalist, men i stedet bare vil være en dygtigere formidler. Vi har mange elever, som gerne vil læse statskundskab, være forfattere eller politikere eller andre discipliner, hvor det er mindst lige så vigtigt at vide, hvordan man skal kommunikere med journalister.

Tilmeld dig næste hold - 2. januar
Kontakt Rønde Højskole
Bestil brochure
Bestil en rundvisning - vi viser gerne skolen frem, når det passer dig
Kom på besøg

 

Kommer jeg ind på journalistuddannelsen, når jeg har været på højskole?

Det er ikke nogen hemmelighed – vejen til optagelse er brolagt af dedikation, talent, hårdt arbejde og held. Men som med så mange andre svære ting i verden bliver man bedre, hvis man øver sig! En god, seriøs forberedelse med en lærer, der har tid til netop dig, er en gave, du kan give dig selv. Cirka en tredjedel af de studerende, der optages, har været på et forberedende kursus som på Rønde Højskole eller lignende.

Et ophold på Rønde Højskoles journalistlinje er derfor en god ekstra chance at give dig selv, og det er en fornuftig investering i din fremtid som journalist.  

Højskolen giver dig kvalificeret undervisning, tid til udvikling og personlig vejledning og feedback på dit arbejde, så du kan få klarlagt dine styrker og svagheder og blive knivskarp på hvilke krav, der stilles til dig ved en optagelsesprøve.

Skriftllig formulering

Uanset om du stiler mod et job inden for skrevne medier, tv, radio, kommunikation eller fotojournalistik er det helt essentielt, at du kan formulere de historier, du vil fortælle på skrift. På journalistlinjen lærer du at formulere dig sikkert med ord og at bruge sproget på en begavet og nuanceret måde. Du lærer også, hvad der gør en historie god og vedkommende, og hvordan du fortæller den bedst.
Til optagelsesprøverne vil du blive testet i din evne til at fortælle din historie på skrift. Derfor kan du forvente, at vi primært arbejder med den skrevne journalistik. Der vil være grundig feedback og tid til at gå i dybden med netop det, du trænger til at øve dig i.

Journalistens redskaber

Samtidig skal vi lære de helt grundlæggende redskaber, som er nødvendige i en hver form for journalistik: Hvad er en god historie? Hvordan fortæller vi den bedst? Hvordan opbygger journalisten sin artikel, og hvilke overvejelser skal man gøre sig undervejs?

Sprog og genrer

Når vi arbejder med det levende sprog, kan vi også arbejde med de forskellige journalistiske genrer: nyheden, portrættet, baggrundsartiklen, reportagen, klummen, anmeldelsen – blot for at nævne et par stykker. På journalistlinjen prøver vi det hele af, og der bliver plads til at eksperimentere og udvikle sit eget personlige udtryk.

Dit jounalistiske ståsted

Det er vigtigt for os, at du finder ud af, hvor du selv passer ind i mediebilledet. Derfor bruger vi meget tid på at diskutere, ikke mindst etik. Vi vender ugens vigtigste nyheder og sørger for at holde os helt skarpe på, hvad der sker i medieverdenen lige nu.

Særligt relevante supplerende fag

Det giver god mening at koble undervisningen på journalistik med for eksempel forfatterværksted, samt vidensfag som kultur, filosofi, religion, dansk samfundsfag og international politik. Ligeledes er faget kreativ proces oplagt for dig, der gerne vil udvikle din kreativitet og evne til at få gode ideer.

Forår/ efterår

Forårsholdet - næste start 2. januar 2016

På forårsholdet er der i den første halvdel af kurset sat ekstra tid af tid at arbejde intensivt med de journalistiske discipliner. Der arbejdes målrettet og fokuseret på selve optagelsesprøverne, der finder sted i april måned. 
I ugen op til årets første optagelsesprøve bliver der ekstra knald på fagligheden, da hele ugen går med forberedelse til prøverne.

Efterårsholdet - næste start 15. august 2015

På efterårsholdet får du tid til at arbejde i dybden med dine særlige udfordringer, og du får klarlagt, hvor du skal blive bedre. Samtidig får du mulighed for at deltage i nogle af forårets undervisningsmoduler, så du kan blive styrket yderligere, for eksempel i kommatering.

Vi tilbyder også, at du kan være i løbende kontakt med din journalistlærer, få tilsendt opgaver og få feedback, så du holder dig skarp - og så deltager du naturligvis i den intensive faguge på højskolen, som afholdes lige inden optagelsesprøverne.

Journalistik om efteråret er altså for dig, der gerne vil arbejde endnu mere i dybden - først gennem højskolens kvalificerende forløb og herefter i et selvstudium op imod forårets optagelsesprøve, hvor du har din lærer med som en ressource, du kan trække på.

Tilmeld dig næste hold - 12. september 2015
Kontakt Rønde Højskole
Bestil brochure
Bestil en rundvisning - vi viser gerne skolen frem, når det passer dig
Kom på besøg

 

Begynd din forberedelse allerede før højskole

Optagelsesprøverne til journalistuddannelserne forudsætter et grundigt kendskab til samfundets opbygning og funktion, samt viden om de vigtigste udviklingstendenser - kulturelt, socialt økonomisk og politisk. Og selv om vi på journalistlinjen vil arbejde målrettet på at forøge din almene viden, er det vigtigt, at du kommer i gang med at forberede dig så hurtigt som muligt.

Hold dig orienteret

Læs avisen hver dag, følg med i radioavisen og nyhederne på tv, også selv om det er ting, der ikke lige interesserer dig. Optagelsesprøverne kræver en god del paratviden, så det er bare om at komme i gang.

Skriv en masse!

Skriv til din gamle mormor, skriv noveller, skriv dagbog eller skriv udkast til den bog, du gerne vil skrive om ti år. Al skriftlig aktivitet vil hjælpe dig til at være superklar til prøven.

Læs en masse!

Skønlitteratur, digte, debatbøger, biografier…alt, hvad du kan få fingre i og tid til. Vi kan finde megen inspiration i og lære meget af andres tekster, og jo mere du læser, jo bedre en fornemmelse for sprogets nuancer og muligheder får du. Og fornemmelse for sprog er alfa og omega for dygtige formidlere.

Øv dig i at lytte og gengive korrekt!

Optag et journalistisk diskussionsprogram, gerne af længere varighed. Se det igennem, mens du tager noter. Skriv derefter en til to sider om det. Hvad er kernen i programmet, og hvilke argumenter baserer parterne deres holdninger på? Fokuser på at få tal, navne og fakta gengivet korrekt. Gensé programmet og kontroller, om du fik det vigtigste med i dit referat.

Øv dig i korrekt dansk!

Det er vigtigt, at du skriver korrekt dansk. Så hvis du ikke ejer en ordbog, så skaf en! Skriv gerne på din computer. Når stavekontrollen laver en rød streg under et ord, så slå op i din ordbog og undersøg hvorfor. Har du problemer med at sætte komma, så gå ned på biblioteket og lån for eksempel "Sæt kommaet på plads- det grammatiske" af Lars Jørgen Andersen.

Tilmeld dig næste hold - 12. september 2015
Kontakt Rønde Højskole
Bestil brochure
Bestil en rundvisning - vi viser gerne skolen frem, når det passer dig
Kom på besøg 

Fakta om Journalistuddannelserne

En tredjedel har været til mere end en optagelsesprøve. Gennemsnitsalderen ved optagelse er ca. 25 år. 94 procent har studenter-, HF, eller HH-eksamen. 57 procent har læst ved an anden videregående uddannelse.1000 søger hvert år Danmarks Journalisthøjskole. 225 kommer ind. 300 søger Odense. 75 kommer ind.

Kilde: Danmarks Journalisthøjskole og Institut for Journalistik, Odense

» Danmarks Journalisthøjskole
» Institut for journalistik på Syddansk Universitet 

 

 

Én uge - fem optagelsesprøver

Umiddelbart inden optagelsesprøverne til journalistuddannelserne i Odense og Århus får du en uges intensiv træning i at gå til optagelsesprøve. Vi bruger en hel uge i foråret på at afholde realistiske, specialfremstillede optagelsesprøver, som både tager højde for kravene på Syddansk Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Uddannede journalister giver grundig feedback, så du er knivskarp og velforberedt, når du skal til den rigtige prøve. Det betyder, at elever fra både forårs- og efterårshold mødes i denne uge.

Der indgår mellem fem og seks delprøver og en paratvidenstest, som hver elev afleverer. Det betyder, at der bliver afleveret flere hundrede delprøver i løbet af ugen. For at du kan få kvalificeret feedback på dine opgaver i denne uge, får vi hjælp udefra af dygtige og erfarne rettere. Derfor er der for denne uge en merpris på 500 kroner for deltagere fra efterårsholdet, der dækker kost og logi. 

Forberedelse til samtaler

For at blive optaget, skal du som regel også klare en personlig samtale. For at forberede dig bedst muligt vil vi undervejs træne dig i at skrive ansøgninger, og vi vil øve samtalesituationen.

Tilmeld dig næste hold - 12. september 2015
Kontakt Rønde Højskole
Bestil brochure
Bestil en rundvisning - vi viser gerne skolen frem, når det passer dig
Kom på besøg

 

Fem hurtige til din lærer på journalistlinjen

Undervisningen på journalistlinjen varetages af journalist og forfatter Dagmar Winther. Hun er uddannet fra Danmarks Medie – og Journalisthøjskole og har i snart otte år undervist kommende journalistelever i at bestå den frygtede optagelsesprøve.

Hvad er hemmeligheden i at komme ind på en journalistuddannelse?

Der er ikke nogen hemmelighed – det handler om dedikation, talent, hårdt arbejde og held. Men som med så mange andre svære ting i verden bliver man bedre, hvis man øver sig! Et ophold på højskole giver dig den tid, du skal bruge og de nødvendige redskaber til at blive knivskarp til prøven. En god, seriøs forberedelse med en lærer, der har tid til netop dig, er en gave, du kan give dig selv.

Hvad er det fede ved at være højskolelærer?

Uden tvivl, at alle de elever, der sidder til min undervisning, er dybt motiverede, seriøse, veloplagte og klar på det hele – og så er der jo ingen grænser for, hvor langt vi kan nå i undervisningen. Og så er der altid en hyggelig, sjov og uformel stemning i journalistisk – masser af kaffe, debat og klikkende tastaturer.

Hvad er du for en type underviser?

Jeg er dedikeret og lever og ånder for, at det skal gå mine elever godt. Og så er det vigtigt for mig, at undervisning er levende, sjov og kvalificeret.  Jeg bruger meget tid på feedback, og jeg kender hver elevs styrker og svagheder. Jeg er ærlig, men altid fremadrettet og konstruktiv – alle kan blive bedre.

Hvorfor skal man vælge Rønde Højskole?

Det skal man, hvis man gerne vil arbejde meget seriøst med journalistikken – men også vil have tid til alt det andet, der hører et højskoleophold til – andre fag, alt det sociale, hele pakken. Hos os fylder journalistikken cirka en tredjedel af skemaet, og der er højskoler, hvor journalistikken fylder mere eller mindre. Så mit råd, når man skal vælge højskole er: Kom på besøg, hils på læreren og se, om det er et sted, du kan se dig selv. Og så se på, hvor meget faget fylder. Vi er til dem, der gerne vil have hele højskolepakken.

Tilmeld dig næste hold - 12. september 2015
Kontakt Rønde Højskole
Bestil brochure
Bestil en rundvisning - vi viser gerne skolen frem, når det passer dig
Kom på besøg  

 

Sine Skott Andersen

Optaget på både Journalisthøjskolen og på Syddansk Universitet –hun valgte Syddansk Universitet:
"På Rønde Højskoles journalistlinje fik jeg bekræftet drømmen om at blive journalist. Undervisningen er fantastisk og gav mig færdigheder og erfaring nok til, at jeg bestod optagelsesprøven i både Århus og Odense. Selvom journalistik er vigtigt for mig, så kan det dog ikke måles i de venskaber og oplevelser jeg kan tage med fra opholdet. Jeg er glad for at jeg tog på højskole. Og at jeg valgte Rønde Højskole."

Julie Myhre

Blev optaget på både Danmarks Journalisthøjskole og journalistuddannelsen på Syddansk Universitet –hun valgte DJH:
” Journalistlinjen gjorde mig sikker på, at det er journalistikken, jeg vil. Og så har jeg altid glædet mig til timerne, aldrig kedet mig en eneste gang – og vi har moret os meget, samtidig med, at vi har lært en masse. Opholdet gjorde helt klart, at jeg var mindre nervøs til optagelsesprøven, og så har jeg lært at turde skrive, turde vise det frem til andre og få feedback.”

Morten Berthelsen

Er blevet optaget på Danmarks Journalisthøjskole:
”Jeg har søgt ind på Journalisthøjskolen to gange tidligere uden held, så man må virkelig sige, at de fire måneder på Rønde Højskole har banet vejen for, at min drøm nu går i opfyldelse. Især fik jeg meget ud af fagugen, hvor vi arbejdede intenst op til optagelsesprøven. Jeg har tidligere haft problemer med at skrive referat, men nu var det i referatet, at jeg fik den højeste karakter. Det var en hård uge, men meget givende, og jeg har fået stor indsigt i faget.”

Tilmeld dig næste hold - 12. september 2015
Kontakt Rønde Højskole
Bestil brochure
Bestil en rundvisning - vi viser gerne skolen frem, når det passer dig
Kom på besøg

 

Klar til optagelsesprøve til journalistik

Intensivt 4 ugers kursus på Rønde Højskole

Start: Torsdag den 5. januar 2017. Slut: Onsdag den 1. februar 2017.

PRIS: 8.000 kr.

Skal du til optagelsesprøve på en af de eftertragtede journalistuddannelser, eller har du bare lyst til at snuse til et af verdens mest spændende og alsidige fag?

Tag en måned på højskole og oplev den journalistiske verden åbne sig for dig. I løbet af januar måned vil vi arbejde målrettet med de discipliner, du skal beherske for at bestå optagelsesprøverne. Samtidig vil vi vise dig alle fagets muligheder gennem mødet med journalister, som beskæftiger sig med mange forskellige medier og genrer. Vi ved, at for at komme igennem nåleøjet til uddannelserne er det lige så vigtigt, at du kender dig selv og dine styrker og svagheder, og at du har en idé om, hvilken vej du vil. Derfor vil vi inspirere dig til at arbejde med din egen kreativitet og få øje på verden omkring dig – set med journalistens skarpe blik.

Du vil i løbet af opholdet både møde journalister fra traditionelle medier som Politiken, Tv2, Ritzaus Bureau, DR Ultra, BT, Sand TV og Fyens Stiftstidende, samt journalister, der har taget springet over i en verden af professionel kommunikation for institutioner, virksomheder og selvstændigt freelance-arbejde.

Det arbejder vi med:

De journalistiske grunddiscipliner – så værktøjskassen er i orden.Retstavning og kommatering.

De forskellige genrer som nyheder, portrætter, features, baggrundsartikler og udredende journalistik.

Dig selv – så du kender dine styrker og svagheder og kan arbejde målrettet på at blive bedre. Kreativitet i alle mulige og umulige konstellationer. Lær at overraske, tænke nyt og vende tingene på hovedet.

Projekt – så du kan fordybe dig i det, du brænder for.

Sådan arbejder vi:

Undervisningen varetages af uddannede journalister og består af klasseundervisning, individuelle opgaver, grundig feedback og mulighed for at fordybe dig i forskellige genrer og projekter. Du skal være indstillet på lange dage og på at tage din fritid i brug på at løse opgaver. I løbet af opholdet vil der også være masser af højskoleliv og aktiviteter, for eksempel idræt og musik, og der vil være mulighed for at deltage i anden undervisning, som er et led af højskolens øvrige tilbud i januar måned. Journalistik er i hovedsædet – men der er en masse andet højskoleliv, der også venter på dig.

Vi anbefaler at udnytte det rum, højskolen giver dig for at forberede dig bedst muligt. Det er derfor oplagt og anbefalelsesværdigt at bruge januarkurset som enten afslutning eller afsæt til et langt kursus på højskolen med journalistik som linjefag, enten forår eller efterår. På de lange kurser bliver du fulgt tæt hele vejen gennem optagelsesprocessen og er knivskarp, når prøverne afholdes.

Hvorfor højskole i januar?

Du bliver:

Klar - til optagelsesprøver i et intensivt forløb

Afklaret – du kender fagets muligheder og dine egne styrker

Inspireret – du har i mødet med uddannede journalister fået mere lyst end nogensinde til at komme i gang!

Styrket – din lærer kender dig godt og har hjulpet dig med præcis de ting, du trænger til at blive bedre til

Udfordret – af livet på højskolen med aktiviteter, fællesskab og forskelligheder

Der er mulighed for at koble det intensive kursus i januar på efterårsholdet i 2016 og forårsholdet i 2017 – med rabat.